232

Powstanie Listopadowe, 5 złotych 1831

PCGS MS64 MAX NOTA
add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas
Išsaugojimo būsena: PCGS MS64
Sąmatos: 948 - 1 659 EUR | 4 000 - 7 000 PLN

Najwyższa nota gradingowa w PCGS.

Piękny menniczy egzemplarz, połysk menniczy, bardzo ładna patyna dodająca uroku.

Plage 272.

Aukcionas
Aukcja 5
gavel
Data
07 Spalis 2017
date_range
Pradinė kaina
355 EUR
Sąmatos
948 - 1 659 EUR
4 000 - 7 000 PLN
Išsaugojimo būsena
PCGS MS64 MAX NOTA
Pardavimo kaina
1 566 EUR
Viršijimas
441%
Rodyta: 237 | Mėgstami: 4
Aukcionas

WDA - MiM

Aukcja 5
Data
07 Spalis 2017
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
12.00%
Ne mažiau kaip 0 EUR šiai partijai
Viršijimai
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Reglamentas

1. This Auction is organized by Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik, Taxpayer Identification Number 524 136 0151 and M. i M. Romuald Sawicz, Poland. EU Taxpayer Identification Number PL 522 219 5805.

2. We auction objects on commission in our own name, but for the account of the submitting party. The Auctioneer reserves the right to include in any auction sale its own material. 

3. Participation in the auction is subject to prior registration and acceptance of Sale Terms and Conditions. Every bidder should apply to Organizers for a Credit Line. Any bidding activity will be restricted by amount of credit assigned.

4. In certain circumstances Organizers may ask for cash deposits in order to assign Credit Line to unknown to Organizers persons. At the discretion of the Organizers certain participants may be excluded from the Auction.

5. Buyer's premium is 12% and will be added to the hammer price. Buyer's premium includes  the Margin Scheme VAT. 

6. All auctions invoices should be paid within a 21 day period. Organizers reserve a right to cancel unpaid orders after that period.

7. Auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description.

8. Lot viewing is possible after appointment with Organizers.

9. Bidders will be considered to have seen and studied items offered. Any complaints concerning the items will be accepted by Organizers only in writing.

10. All Auction items are knocked down after the highest bid has been called three times.

11. Auction is conducted and settled in the Polish Zloty PLN.

12. All the PLN money transfers should be made to Organizers bank accounts specified on Auction invoices.

13. Payments in other currencies are accepted after respective exchange rates are agreed with Organizers.  

14. Auction lots could be collected from Organizers office after an earlier appointment. Cost of domestic shipping is 25 PLN. 

15. Cost of international shipping is determined on individual basis. Please contact Organizers for a shipping charge.

16. Auction items of value greater than 16000 PLN (around 3700 EURO) can be taken outside Poland only after Export Permission is obtained. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of law from 23rd July 2003 entitled "On the protection of National Monuments" with amendment from 18th March 2010.

17. It is solely Buyers responsibility to seek and obtain Export Permission. 

18. Only Polish text of  Terms of Auction has a legal force. This translation has been made only as a guidance.

19. District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigation.

1. Organizatorem aukcji są WDA i MiM (Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik NIP: 524-136-01-51 (tel. 501-013-878), Monety i Medale Romuald Sawicz NIP: 522-219-58-05 (tel. 601-291-904).      

2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek Właścicieli Przedmiotów, co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Właścicielem Przedmiotów. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie z Właścicielami, będącymi osobami trzecimi, stanowi przedmiot odrębnych umów komisowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.

4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.

5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych wg. własnego uznania.

6.  Opłata aukcyjna wynosi 12% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.

7. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 21 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności, w wyniku indywidualnych ustaleń między stronami, zawartymi przed rozpoczęciem licytacji.

8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Właściciele Przedmiotów.

9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest dla Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.

10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie.

11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.

12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. 

13. Rozliczenie następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora lub Organizatorów (dane do przelewu lub dwóch przelewów) zostaną podane po aukcji.  Dostępna jest zapłata gotówką, dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 €.

14. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych.

15. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w jednej z siedzib firm, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór, lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty przesyłki kurierskiej w kwocie 25 zł.

16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.

17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.

18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.

19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.

Apie aukcioną


FAQ
Apie pardavėją
WDA - MiM
Kontaktas
Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik
room
ul. Porajów 1/41
03-188 Warszawa
keyboard_arrow_up
add