19

Vestige - Kacper Piskorowski

add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas

Kacper Piskorowski Vestige

115 x 100 cm / olej na płycie / 2017

Aukcionas
45. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu
gavel
Data
27 Balandis 2018
date_range
Pradinė kaina
168 EUR
Pardavimo kaina
nėra pasiūlymų
Pozicija jau neprieinama
Rodyta: 311 | Mėgstami: 1
Aukcionas

Dom Aukcyjny DNA

45. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu
Data
27 Balandis 2018
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
15.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Reglamentas

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerski zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimikolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
 2. Organizatorem Aukcji jest Dom Aukcyjny DNA prowadzony przez Galerię DNA mieszczącą się w Hali Targowej ul. Piaskowa 17 we Wrocławiu, której właścicielem jest IPW Piotr Wawrzynów wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod numerem 211230, posiadający NIP 912 106 44 23
 3. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 4. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 5. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny DNA zapewnia, że opisy katalogowe obiektów wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego DNA oraz współpracujących ekspertów.
 6. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego DNA dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 7. Dom Aukcyjny DNA może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Domu Aukcyjnego DNA oraz na stronie internetowej www.wda.dnagallery.pl). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Dom Aukcyjny DNA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 8. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one niższe niż 100zł. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Domem Aukcyjnym DNA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Wszystkie obiekty na aukcji Sztuki Współczesnej mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Dom Aukcyjny DNA nie może sprzedać obiektu.
 10. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny DNA dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny DNA wystawia faktury VAT marża.
 11. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w dniu aukcji lub w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny DNA będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Dom Aukcyjny DNA przyjmuje następujące formy płatności gotówka, karta lub przelew na rachunek bankowy w III oddziale PKO BP we Wrocławiu o numerze 82 1020 5242 0000 2102 0298 3823.
 12. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny DNA po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 14. Dom Aukcyjny DNA przypomina, że zgodnie z przepisami: -ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568) - wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) - muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) - Dom Aukcyjny DNA jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. TABELA POSTĄPIEŃ na Aukcji Sztuki Współczesnej:
0 – 2 000 = 100 zł
2 000 – 5 000 = 200 zł
5 000 – 10 000 = 500 zł
10 000 – 30 000 = 1000 zł
30 000 – 100 000 = 2 000 zł
100 000 – 500 000 = 5 000 zł
500 000 – 1 000 000 = 10 000 zł
Apie aukcioną

Przed nami 45. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, której finał odbędzie się 27 kwietnia w Galerii DNA w hali targowej we Wrocławiu. 

Na aukcję wybraliśmy dla Państwa 30 wyjątkowych prac. Wśród autorów znajdują się między innymi: Alicja Kogut, Łukasz Jankiewicz, Anna Kołakowska, Andrzej Fronczak, Magdalena Kurek, Ryszard Rabsztyn, Jacek Malinowski, Jan Wojciech Malik czy Sławomir Krężlak. 

Cena wywoławcza wszystkich prac to 700 zł. Już teraz można założyć swój limit na wybrany obraz.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem: 790 225 790.

Serdecznie zapraszamy do udziału w licytacji!


FAQ
Apie pardavėją
Dom Aukcyjny DNA
Kontaktas
Dom Aukcyjny DNA
room
ul. Powstańców Śląskich 95, Sky Tower
53-332 Wrocław
phone
+48790225790
keyboard_arrow_up
+