29

Barbara Wypustek-Raksimowicz, Dziewczyna w Kapeluszu

add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas

50x50,akryl na płórnie,

Wypustek Barbara

malarka, pielęgniarka, II miejsce w rankingu Dziennika Bałtyckiego "Osobowość Roku 2019"; urodzona : Olecko;

( malarze w rodzinie ) .Henryk Pińczykowski - malarz, malował m.in. obrazy i portret dla Józefa Piłsudskiego;

Od 2000 r.- Puls-Medic w Gdańsku, pielęgniarka, koordynator opieki długoterminowej domowej;

sprzedaje obrazy na aukcji OneBid z Domu Aukcyjnego Galerii Kontrowersyjna;

wystawy obrazów w Polsce, od 8 lat ponad 50 wernisaży i ekspozycji; sprzedaż obrazów w Polsce i za granicą ; W 2019 r. w Nowym Porcie w Perła Bałtyku wernisaż i wystawa wraz z promocją wydanego katalogu obrazów , którego recenzentem był historyk sztuki Prof. UG Marcin Kaleciński -Gdańskie żurawie , Morskie miraże - ; Stała ekspozycja obrazów w Hotelu Mercure w Gdańsku, 2021 - wernisaż z malarką Barbarą Mierzejewską- Rozmaitości - oraz wspólna ekspozycja zdjęć i obrazów - Obiektywem i Pędzlem- z fotografem Pawłem Chocieszyńskim;

2021 - wystawa obrazów w Gdańskim Archipelagu Kultury Winda wraz z malarkami Magdą Benedą, Mają Majewska-Keane - Wystawa na Płocie;

Wyróżniona - Złoty Czepek - odznaka pielęgniarska .


od wielu lat współpraca z Puckim Hospicjum im. Ojca Pio i Fundacją Hospicyjną Gdańsk; od 7 lat maluje bombki, pocztówki i obrazy na licytacje do Hospicjum w Pucku i Fundacji Hospicyjnej Gdańsk .

gość wielu audycji radiowych i programów telewizyjnych; należy do Komisji Opieki Długoterminowej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Specjalizacja Pielęgniarstwa Rodzinnego Specjalistka w dziedzinie leczenia ran przewlekłych;

H: kolekcjonowanie pędzli malarskich z całego świata i pędzli znanych malarzy, zbieranie piasków świata i wykorzystywanie ich w malarstwie, jako domieszka .

Maksyma --- uważa, że trzeba być coraz lepszą wersją siebie, nie naśladując nikogo; www.obrazownia.gallery

Fb Barbara Raksimowicz Wypustek

instagram
Aukcionas
Aukcja letnia
gavel
Data
30 Birželis 2022
date_range
Pradinė kaina
257 EUR
Pozicija neparduota ir gali būti vis dar prieinama. Jeigu norite ją pirkti, siųskite užklausimą dėl pardavimo galimybės ir aktualios kainos
Rodyta: 31 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Galeria Kontrowersyjna

Aukcja letnia
Data
30 Birželis 2022
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Pristatymo išlaidos

Aukciono mokestis
18.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Reglamentas

Regulamin aukcji 


1. Organizatorem Aukcji jest Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny Aleksandra Borkowska z siedzibą w Kozłowie Biskupim ul. Północna 17D 96-513 Nowa Sucha NIP:837-187-03-443

2.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli. 

3.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą PLN.

4. Gwarantujemy zgodność cech licytowanych obiektów opisem. Opisy obiektów z katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. 

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacenia wadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej , która obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego  jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected]  lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer  516-706-999.Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji ofertę kupna z podaniem limitu cenowego(limit cenowy JEST INFORMACJĄ POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji-Aukcjonera.

6. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę-Aukcjonera 

8. Przystąpienie w licytacji(podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN, pomiędzy 2000zł a 5000zł wynosi 200zł, powyżej kwoty 5000zł wynosi 500zł 

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

11. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna-sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie. 

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji to: przelew bankowy na konto , na rachunek bankowy nr 48 1020 1185 0000 4802 0311 6597 

Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

13. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy akcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowania autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

14. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Galeria Kontrowersyjna i Dom Akcyjny oferuje usług na terenie naszego kraju.

16. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

 
Przepisy 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446),wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U z 2014 r. poz 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku. 

3. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmy (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1049), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 20004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. u. Z 2016 r poz 1829), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 

1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

2.jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


Apie aukcioną

Aukcja letnia 2022

FAQ
Apie pardavėją
Galeria Kontrowersyjna
Kontaktas
Galeria Kontrowersyjna
room
Kozłów Biskupi, ul. Północna 17D
96-513 Nowa Sucha
phone
+48516706999

Klientai perkantys meno kūrinius taip pat pirko

keyboard_arrow_up
+