10

Adam BRINCKEN (ur. 1951), Z cyklu: Kamień i coś; 2021

add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas

Sąmatos: 1 065 - 1 491 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
collage, pastel olejny, ołówek; 50 x 70 cm
sygn. i opisany na odwrocie: Adam Bricken / z cyklu Kamień, coś 2021/ collage, pastel olejny, ołówek, 50x70

Polski malarz, rysownik. Autor szeregu monumentalnych w skali witraży i polichromii
w przestrzeniach sakralnych. Kurator i aranżer wielu wystaw sztuki współczesnej i dawnej, monograficznych i problemowych. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni Adama Marczyńskiego. Od 46 lat pedagog związany z macierzystą uczelnią. Obecnie profesor na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Debiutował w połowie lat 70 – tych. Znamienne dla jego malarstwa jest łączenie różnych materiałów i faktur malarskich, a także odnajdywanie związków pomiędzy obiekto – obrazem a przestrzenią fizyczną. Artysta dokonuje tego nie tylko za sprawą stosowania niestandardowych kształtów prac lecz tworząc environment, instalacje o charakterze dialogu
i kontekstu z otoczeniem.
Jego abstrakcyjne malarstwo, ujmowane w cykle charakteryzuje się ekspresją gestu, mocną, nasyconą kolorystyką i zróżnicowaniem faktur. Obrazy Adama Brinckena niezależnie
od fizycznych rozmiarów mają wyraz monumentalny, dają poczucie przestrzeni i dynamiki. Wystawiał w wielu krajach Europy i świata. Prace artysty znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha w Krakowie, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz innych kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju, i za granicą.
Został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Cykl „Kamień i coś” można określić jako emocjonalną podróż w głąb wewnętrznej struktury kamienia będącego tu symbolem stałej obecności, trwałości ponad czasem. Kamień w pracach Adama Brinckena symbolicznie traci swą zewnętrzną oczywistą formę niejako odkrywając to co wewnątrz. Intensywne barwy i pewna świetlistość tej wewnętrznej struktury mówią o potrzebie głębokich przeżyć o tym co nas dotyka co sprawia, że nie jesteśmy obojętni co rozświetla naszą wewnętrzną emocjonalną strukturę. Ten cykl zaprasza do głębszego patrzenia, przeżywiania i odczuwania.
Aukcionas
IV AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Data
30 Birželis 2022
date_range
Pradinė kaina
426 EUR
Sąmatos
1 065 - 1 491 EUR
Pardavimo kaina
511 EUR
Galutinė kaina be aukciono mokesčio
426 EUR
Viršijimas
120%
Rodyta: 53 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

IV AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Data
30 Birželis 2022
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Pristatymo išlaidos

Aukciono mokestis
20.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
 
Reglamentas
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
Apie aukcioną


FAQ
Apie pardavėją
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Kontaktas
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13 / 6
31-137 Kraków
phone
+48602130899

Klientai perkantys meno kūrinius taip pat pirko

keyboard_arrow_up
+