18

Katarzyna Banaś, "Czarny statek"

add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas

Olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2014

Aukcionas
Aukcja Młodej Sztuki SUPERNOVA
gavel
Data
10 Spalis 2017
date_range
Pradinė kaina
233 EUR
Rodyta: 85 | Mėgstami: 0
Aukcionas

WHITE SPACE AUCTION

Aukcja Młodej Sztuki SUPERNOVA
Data
10 Spalis 2017
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
20.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  4 000
  > 300
  7 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Reglamentas
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, organizatorowi aukcji zwanego dalej White Space Sp. z o.o.. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. White Space Sp. z o.o. gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić White Space Sp. z o.o.  występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z White Space Sp. z o.o. 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 5. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego White Space Sp. z o.o. może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 9. White Space Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 11. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winne poinformować o tym White Space Sp. z o.o. co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 12. White Space Sp. z o.o. nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. White Space Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

Apie aukcioną

Zapraszamy na aukcję sztuki młodych „SUPERNOVA” Galerii White Space. Tylko przez jeden dzień dzieła artystów będą dostępne po okazyjnych cenach wywoławczych – od 900 PLN.

Jak zawsze kuratorzy Galerii starali się wybierać nie tylko wartościowe dzieła, ale też różnorodne pod względem charakteru, techniki i motywu pracy. Szczególnie polecamy prace młodych twórców Piotra  Urbanka, Dominiki Borys, Ewy Matyii, Klaudi KA czy Aleksandry Mysiorskiej. Na aukcji nie zabraknie też uznanych nazwisk jak Wojciech Ćwiertniewicz czy Ireneusz Walczak. 

FAQ
Apie pardavėją
WHITE SPACE AUCTION
Kontaktas
WHITE SPACE AUCTION
Klientai perkantys meno kūrinius taip pat pirko
keyboard_arrow_up
add