2

Maciej Cieśla, Dziewczyna z czortem

add Jūsų užrašas 
Pozicijos aprašymas

Maciej Cieśla (1988, Szczecin, ASP)

wymiary: 100/80 cm

rok: 2016

technika: akryl i olej wodorozcieńczalny na płótnie


Surrealizm, niepokój, nieokreślony lęk, a zarazem czystość przekazu. Symbolizm, który wydobywa nasze lęki, marzenia, niespełnione obietnice.  

Aukcionas
48. Aukcja Sztuki Współczesnej IMPULS we Wrocławiu
gavel
Data
29 Rugsėjis 2018
date_range
Pradinė kaina
162 EUR
Pardavimo kaina
nėra pasiūlymų
Pozicija jau neprieinama
Rodyta: 81 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Dom Aukcyjny DNA

48. Aukcja Sztuki Współczesnej IMPULS we Wrocławiu
Data
29 Rugsėjis 2018
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
15.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Reglamentas

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerski zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimikolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
 2. Organizatorem Aukcji jest Dom Aukcyjny DNA prowadzony przez Galerię DNA mieszczącą się w Hali Targowej ul. Piaskowa 17 we Wrocławiu, której właścicielem jest IPW Piotr Wawrzynów wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod numerem 211230, posiadający NIP 912 106 44 23
 3. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 4. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 5. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny DNA zapewnia, że opisy katalogowe obiektów wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego DNA oraz współpracujących ekspertów.
 6. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego DNA dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 7. Dom Aukcyjny DNA może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Domu Aukcyjnego DNA oraz na stronie internetowej www.wda.dnagallery.pl). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Dom Aukcyjny DNA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 8. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one niższe niż 100zł. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Domem Aukcyjnym DNA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Wszystkie obiekty na aukcji Sztuki Współczesnej mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Dom Aukcyjny DNA nie może sprzedać obiektu.
 10. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny DNA dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny DNA wystawia faktury VAT marża.
 11. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w dniu aukcji lub w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny DNA będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Dom Aukcyjny DNA przyjmuje następujące formy płatności gotówka, karta lub przelew na rachunek bankowy w III oddziale PKO BP we Wrocławiu o numerze 82 1020 5242 0000 2102 0298 3823.
 12. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny DNA po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 14. Dom Aukcyjny DNA przypomina, że zgodnie z przepisami: -ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568) - wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) - muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) - Dom Aukcyjny DNA jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. TABELA POSTĄPIEŃ na Aukcji Sztuki Współczesnej:
0 – 2 000 = 100 zł
2 000 – 5 000 = 200 zł
5 000 – 10 000 = 500 zł
10 000 – 30 000 = 1000 zł
30 000 – 100 000 = 2 000 zł
100 000 – 500 000 = 5 000 zł
500 000 – 1 000 000 = 10 000 zł
Apie aukcioną

Przed nami już 48. Aukcja Sztuki Współczesnej pt. IMPULS we Wrocławiu, na którą serdecznie zapraszamy w sobotę 29 września do Galerii DNA przy ul.Piaskowej 17 (Hala Targowa) we Wrocławiu. 


Podczas 48. ASW przedstawimy zarówno obrazy uznanych polskich artystów, jak i prace bardzo młodych twórców, którzy dopiero wchodzą na rynek sztuki. Jesteśmy przekonani, że jakość i oryginalność zaprezentowanych dzieł przykuje uwagę koneserów piękna, którzy będą mogli znaleźć coś wyjątkowego dla siebie.

Aby każdy miłośnik sztuki współczesnej miał szansę rozpocząć kolekcjonerską przygodę ze sztuką, w naszym Domu Aukcyjnym organizujemy aukcje całkowicie otwarte i bezpłatne. Żeby wziąć udział w aukcji wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Tym razem wybraliśmy dla Państwa 30 wyjątkowych dzieł, których cena wywoławcza to 700 lub 1000zł.

Aukcja to wyjątkowe spotkanie miłośników sztuki, pełne emocji i dobrej zabawy związanej z udziałem w licytacji. Proszę patrzeć, oglądać i kierować się sercem przy wyborze dzieła idealnego do wnętrza Państwa domu, czy biura.

Wszystkie prace dostępne na aukcji będzie można obejrzeć na wystawie przedaukcyjnej w Galerii DNA oraz na stronie internetowej domu aukcyjnego: 
www.da.dnagallery.pl

Dla wszystkich, którzy nie będą mogli pojawić się na aukcji osobiście przygotowaliśmy również możliwość licytacji online: 
www.dna.onebid.pl

Zapraszamy!

Ahead of us is the 47th Contemporary Art Auction in Warsaw, to which we cordially invite you on Friday September 29 to the DNA Gallery at Market Hall in Wroclaw.

During 48. ASW, we will present both images of recognized Polish artists and works by very young artists who are just entering the art market. We are convinced that the quality and originality of the presented works will attract the attention of connoisseurs of beauty who will be able to find something special for themselves.

In order for every contemporary art lover to have a chance to start a collectible adventure with art, in our Auction House we organize auctions that are completely open and free. To participate in the auction simply complete the application form.

This time, we have chosen 30 unique works for you, whose initial price is PLN 700 or 1000.

The auction is a unique meeting of art lovers, full of emotions and good fun associated with participation in the auction. Please, look, watch and be guided by the heart when choosing the ideal work for your home or office.

All works available at the auction will be available at the pre-auction exhibition in DNA Gallery and on the auction house website: www.da.dnagallery.pl

For all those who will not be able to appear at the auction, we have also personally prepared the possibility of online bidding: www.dna.onebid.pl

Welcome!


FAQ
Apie pardavėją
Dom Aukcyjny DNA
Kontaktas
Dom Aukcyjny DNA
room
ul. Powstańców Śląskich 95, Sky Tower
53-332 Wrocław
phone
+48790225790
Klientai perkantys meno kūrinius taip pat pirko
keyboard_arrow_up
add