7

Jaszczak Marcin - Pejzaż

add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas

,,Pejzaż"

50x40 cm 

Rama

Aukcionas
VIII Aukcja Promocyjna
gavel
Data
21 Balandis 2020
date_range
Pradinė kaina
330 EUR
Pardavimo kaina
nėra pasiūlymų
Pozicija jau neprieinama
Rodyta: 78 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Galeria Maya

VIII Aukcja Promocyjna
Data
21 Balandis 2020
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Pasiūlymas pateiktas likus 5 minutėms iki laiko pabaigos prailgins šios pozicijos aukciono laiką kitomis 3 minutėmis

Aukciono mokestis
18.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Reglamentas
  1. Organizatorem aukcji jest Maya - Galeria Sztuki i Atelier (PHU Maja Wolf) z siedzibą w Toruniu, ulica Ducha Świętego 19.
  2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów, autorów lub stanowiące własność organizatora aukcji zwanego dalej Galerią Maya.
  3. Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do ich rozporządzania.
  4. Obiekty nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
  5. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
  6. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
  7. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.
  8. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej.
  9. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom co najmniej 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji.
  10. W imieniu tych osób, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie licytacji będzie licytował przedstawiciel organizatora.
  11. Postąpienie w licytacji:
    cena minimalna a 2000 zł. - 100 zł.
    2000 zł. a 5000 zł. - 200 zł,
    5000 zł. a 10000 zł. - 500 zł.
    powyżej 10000 zł. - 1000 zł.
  12. Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona trzykrotnym uderzeniem aukcjonerskiego młotka lub zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
  13. W przypadku sporu aukcja może zostać powtórzona. Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowango obiektu w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji.
  14. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
  15. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
  16. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego Galeria Maya może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży.
  17. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej.
  18. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia obiektu bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
  19. Galeria Maya nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a reklamacje będą rozpatrywane wg. przepisów obowiązującego prawa.
  20. Zakupione przedmioty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Galerii Maya lub wysłane na życzenie kupującego na wskazany adres na jego koszt.
  21. Galeria Maya nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu.
Apie aukcioną


FAQ
Apie pardavėją
Galeria Maya
Kontaktas
MAYA Galeria Sztuki i Atelier
room
ul. Świętego Ducha 19
87-100 Toruń
phone
+48 566400059
Klientai perkantys meno kūrinius taip pat pirko
keyboard_arrow_up
add