42

Angelika Mus-Nowak (ur. 1990), W złotych trawach, 2021

add Jūsų užrašas 
Pozicijos aprašymas
Sąmatos: 329 - 439 EUR | 1 500 - 2 000 PLN
Olej, płótno, 50 x 40 cm, sygnowany na odwrocie: "Mus"

Urodzona w 1990 r., absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studiów doktoranckich w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fascynuje ją natura, na którą spogląda okiem naukowca. Jej prace, pod powierzchnią impresyjnych krajobrazów, stanowią wnikliwe studium zjawisk fizycznych obserwowalnych w przyrodzie. Rozchodzenie się fali, rozpraszanie światła – te nieoczywiste determinanty wyglądu świata – są właściwym tematem jej obrazów.
Aukcionas
IV Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Data
08 Gegužis 2021
date_range
Pradinė kaina
285 EUR
Sąmatos
329 - 439 EUR
1 500 - 2 000 PLN
Pardavimo kaina
342 EUR
Galutinė kaina be aukciono mokesčio
285 EUR
Viršijimas
120%
Rodyta: 67 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Yegorov Gallery

IV Aukcja Sztuki Współczesnej
Data
08 Gegužis 2021
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
20.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Reglamentas

I

1.      Organizatorem aukcji jest Yegorov Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zabłocie 25/19, 30-701 Kraków, KRS: 0000857104, NIP: 6793204372.

2.      Dane kontaktowe organizatora Aukcji: [email protected], tel. +48 782 114 100.

3.      Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez ich właścicieli.

4.      Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną na stronie OneBid.pl.

5.      Opisy obiektów zawartych w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

6.      Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

7.      Do wylicytowanej ceny danej pozycji doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20% od kwoty nabycia przedmiotu licytacji tej ceny. Kwota opłaty organizacyjnej oraz kwota wylicytowanej ceny stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.

II

1.      Licytacja będzie miała charakter internetowy i odbędzie się za pośrednictwem portalu OneBid.pl.

2.      Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie OneBid.pl.

3.      Yegorov Gallery gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści Katalogu. Yegorov Gallery ma prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji do momentu rozpoczęcia licytacji bez podawania przyczyn.

4.      Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (“KSH”).

III

1.      Aukcja prowadzona jest przez organizatora lub osobę przez niego upoważnioną.

2.      Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przedmiotu licytacji za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie.

3.      Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) wynosi:

do 2 000: 100zł
2 000 - 5 000: 200 zł
5 000 – 10 000: 500 zł
10 000 – 30 000: 1 000 zł
30 000 – 100 000: 2 000 zł
100 000 – 200 000: 5 000 zł
200 000 - 500 000: 10 000zł
powyżej 500 000: 20 000 zł

4.      Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W wypadku gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

5.      Opłacenie wylicytowanej ceny nabycia jest możliwe w siedzibie Yegorov Gallery bądź przelewem bankowym. W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Yegorov Gallery o numerze 63 1050 1445 1000 0090 8100 9707.

IV

1.      Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.

2.      Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej.

V

1.      Osoba biorąca udział w licytacji oświadcza, że zapoznała się ze stanem faktycznym licytowanych obiektów.

2.      Reprodukcja w internecie nie zawsze oddaje wszystkie szczegóły stanu zachowania oraz kolorystykę pracy.

3.      Organizator aukcji daje gwarancją autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis katalogowy okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do organizatora aukcji, który w takim wypadku zwróci całą wpłacona kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

4.      Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

5.      Yegorov Gallery nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Yegorov Gallery nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

6.      Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7.      W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej wymienionej ustawy.

Apie aukcioną


FAQ
Apie pardavėją
Yegorov Gallery
Kontaktas
Yegorov Gallery sp. z o. o.
room
ul. Zabłocie 25/19
31-701 Kraków
phone
+48 782 114 100
keyboard_arrow_up
+