233

MALCZEWSKI ANTONI. Marja. Powieść ukraińska. Przez [...]. Z ilustracyami Wojciecha Gersona. Lipsk 1883 K. F

add Jūsų užrašas 
Pozicijos aprašymas
MALCZEWSKI ANTONI. Marja. Powieść ukraińska. Przez [...]. Z ilustracyami Wojciecha Gersona. Lipsk 1883 K. F. Köhler. Warszawa F. Hösick. Druk. Bära i Hermana w Lipsku. Format 14/19 cm. s. 101, [4] k., z ilustracjami. Opr. wyd. karton. Grzbiet nowy płtn. Na licu w owalu zdobionym złoceniami napis. Liczne ilustracje śródtekstowe. Pieczęć krakowskiej Księgarni i Składu Nut Wojnara, właścicielka M. Skulska. Ładny egzemplarz.
Aukcionas
Aukcja antykwaryczna
gavel
Data
30 Spalis 2020
date_range
Pradinė kaina
27 EUR
Pardavimo kaina
29 EUR
Viršijimas
110%
Rodyta: 38 | Mėgstami: 2
Aukcionas

Antykwariat Tom

Aukcja antykwaryczna
Data
30 Spalis 2020
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
10.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Reglamentas
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. W zamówieniach pocztowych prosimy podawać:
  1. numer pozycji
  2. nazwisko autora
  3. pierwsze słowo tytułu
  4. największą oferowaną cenę/limit/
 3. Zakupione pozycje wysyłamy:do osób prywatnych za pobraniem pocztowym lub paczką zwykłą na koszt odbiorcy po wcześniejszej wpłacie na konto.Dla instytucji płatność drogą przelewu na nasze konto.
 4. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 5. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 6. Instytucje płatnicy VAT proszone są o podanie na zamówieniach NIP oraz dopisku upoważniającego Antykwariat do wysyłki zakupionych książek pocztą i wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.
 7. Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z aukcji osób,które nie wywiązują się z zobowiązań.
 9. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny. 
 10. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 11. Zamówienia na aukcję przyjmujemy do godz.21 00 dnia poprzedzającego.
 12. Antykwariat przypomina,że zgodnie z przepisami Ustawy z dn.18.3.2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według     przepisów zawartych w w/w Ustawie.
 13. Przypominamy również,że zgodnie z obowiązującymi przepisami,antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów,dokonujących   transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
 14. Odbiór książek w antykwariacie od 3 listopada 2020. Antykwariat jest czynny: w poniedziałki, środy, piątki 10:00-14:00, we wtorki, czwartki 14:00-18:00
Apie aukcioną


FAQ
Apie pardavėją
Antykwariat Tom
Kontaktas
Antykwariat Tom
room
ul. Żelazna 91
00-879 Warszawa
phone
+48 226201301
keyboard_arrow_up
add